sekira :: File Repository feedicon16.gif RSS

публикации feedicon16.gif RSS

Книги, весници, магазини, брошури и се што е издадено било на хартија или во дигитална форма поврзано со шумите.

Containers Folders/Files

folder_icons/folder_yellow.gif Наши Шуми

(0/4)
Гласило на Јавното претпријатие за стопанисување со шуми „Македонски шуми“ - „Наши шуми“.

Files

Order By : ID | File Title | Downloads | Submit Date | Submitter

file_icons/pdf3.gifЈубилеен годишник ДРЕН: 1999-2009

Submitted By:
Ranta6a
Submitted On:
15 10 2009
File Size:
3.3 MB
Downloads:
53
Rating:
stars/5.gifTotal Votes:2

file_icons/pdf1.gifАнализа на приватното шумарство во Македонија и неговата улога во процесот на Националната стратегија за шумарството

Short Description:
’Status quo’ анализата на Македонското приватно шумарство.
Submitted By:
Ranta6a
Submitted On:
05 02 2009
File Size:
1,358.11 Kb
Downloads:
95
Rating:
stars/4.gifTotal Votes:3

file_icons/pdf3.gifБрошура: Дендропарк - планетарна урбана шума

Short Description:
Едукативен материјал за вредноста и значењето на дендропаркот и неговата поврзаност со урбаното зеленило.
Submitted By:
OzOnAIR
Submitted On:
31 07 2008
File Size:
774.44 Kb
Downloads:
171
Rating:
stars/5.gifTotal Votes:4

file_icons/pdf1.gifПрирачник за сопствениците на приватни шуми

Submitted By:
Ranta6a
Submitted On:
14 07 2008
File Size:
1,748.24 Kb
Downloads:
150
Rating:
stars/3.gifTotal Votes:3
Можете да пишете коментар на текстот. За тоа потребно е да се регистрирате во прозорчето за регистрација.

поддршка

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner