куќарка Дали состојбите во шумарството ќе тргнат на подобро со новиот министер?
Дали состојбите во шумарството ќе тргнат на подобро со новиот министер?

Дали состојбите во шумарството ќе тргнат на подобро со новиот министер?
Да, конечно.
169  41.1%
Не.
90  21.9%
Политика си е политика, кој и да е...
86  20.9%
Никогаш нема да се подобри.
44  10.7%
Не знам.
22  5.4%

Number of Voters  :  411
First Vote  :  понеделник, 20 јули 2009 10:32
Last Vote  :  вторник, 13 мартин 2018 14:27
Од сега, па натаму во Документите можете да ја погледнете дигиталната верзија на Списанието на Јавното претпријатие за стопанисување со шуми „Македонски шуми“ - Наши шуми.

поддршка

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner