куќарка новости Дата база за индикатори за одржливо стопанисување
Дата база за индикатори за одржливо стопанисување Print E-mail
Written by Rantasa   
вторник, 20 јануари 2009 09:44
UNECE/FAO Секцијата за дрво и шумарство ја лансираше новата интерактивна дата база за индикатори за одржливо стопанисување со пумите во Европа.

За повеќе информации, посети ја следнава врска: http://w3.unece.org/pxweb/Dialog/

LAST_UPDATED2
 
Comments (1)
Пумите :)
1 петок, 24 април 2009 06:32
Bojan Simovski
Претпоставувам дека станува збор за одржливо стопанисување со шумите, а не за пумите :)
Можете да пишете коментар на текстот. За тоа потребно е да се регистрирате во прозорчето за регистрација.

поддршка

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner